Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ k situácii na Ukrajine

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma...

News

Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl...

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma ťažkú a komplikovanú bezpečnostnú situáciu...

Address and Contact

Slovak Rectors' Conference - SRC Institute
Panenská 29
811 03 Bratislava
+421 903 23 23 51
+421 2 541 31 238

Links

Membership