Plán obnovy a U10+, významné univerzitné centrum na Slovensku

V súvislosti so schválením dokumentu Plán obnovy a...

Poslanie

Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských...

Hlavné ciele

Hlavnými cieľmi konzorcia sú zlepšenie národného,...

Správa Európskej asociácie univerzít

Európska asociácia univerzít (European University...

Aktuálne správy

Plán obnovy a U10+, významné univerzitné centrum...

V súvislosti so schválením dokumentu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a jeho...

Stanovisko Konzorcia slovenských vysokých škôl k...

Všeobecné hodnotenie návrhu V súvislosti s novým začínajúcim komplexným systémom akreditácie a...

Poslanie

Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských univerzít v oblastiach vzdelávania a...

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá