Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ k situácii na Ukrajine

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma...

Plán obnovy a U10+, významné univerzitné centrum na Slovensku

V súvislosti so schválením dokumentu Plán obnovy a...

Poslanie

Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských...

Hlavné ciele

Hlavnými cieľmi konzorcia sú zlepšenie národného,...

Aktuálne správy

Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl...

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma ťažkú a komplikovanú bezpečnostnú situáciu...

Plán obnovy a U10+, významné univerzitné centrum...

V súvislosti so schválením dokumentu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a jeho...

Stanovisko Konzorcia slovenských vysokých škôl k...

Všeobecné hodnotenie návrhu V súvislosti s novým začínajúcim komplexným systémom akreditácie a...

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá